AFRIKAANS ZINGEN


“If you can talk, you can sing.” (spreekwoord uit Zimbabwe)

Raoul Boesten biedt op deze dag een aantal liederen uit het grote continent Afrika aan.

Zingen in Afrika is een sociaal gebeuren; het is verbonden met spel, een ceremonie, een ritueel en het vertellen van verhalen. Zowel meerstemmige koorwerken uit Zuid-Afrika als de stembevrijdende “vocables” uit landen als Kameroen, Ghana en Oeganda zullen aan bod komen. Hier en daar ondersteund door beweging en authentieke instrumenten.

In deze workshop ontdek je je eigen stem en beleef je de harmonie en levensvreugde van Afrikaanse Zang. Je hoeft er niet een geoefende zanger voor te zijn.

Maak op speelse wijze kennis met  deze authentieke zangcultuur!

Kosten dag: € 40,- per deelnemer inclusief bladmuziek, koffie en thee.

Eerst-volgende workshop: festival Bomari

Z I N G E N    V E R B I N D T !

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PRODUKTIES